01492 593 535
6
TickBest Available Rate Guaranteed


Georgian Coaching Inn

Georgian Coaching Inn


In the Heart of Conwy

In the Heart of Conwy


Traditional Pub & Dining

Traditional Pub & Dining


Boutique Guest Bedrooms

Boutique Guest Bedrooms


Homemade British Menu

Homemade British Menu
TickBest Available Rate Guaranteed

Welcome to The Erskine Arms

Christmas & New Year's Eve celebrations

Our festive 3 course menu is available to book now for your December Christmas lunch or dinner.  Our delicious 7 course New Year's Eve menu is also now available.

Take a look >>

Christmas opening hours

As much as we know many of our customers and friends would love to visit us on Christmas Day we want our team to enjoy this special day with their family and friends, and for this reason we will be closed for the day. But don't worry the pub will be back open Boxing Day through to the new year.

DATE BAR FOOD
Monday 24th December (xmas eve) OPEN AS USUAL
Tuesday 25th December (xmas day) CLOSED
Wednesday 26th December (boxing day) OPEN AS USUAL
Thursday 27th  to Sunday 30th OPEN AS USUAL
Monday 31st December (New Years Eve) 12pm - 5.30pm (7.30pm onwards ticket only) 12 - 4pm (Evening from 7.30pm reservations only)
Tuesday 1st January 2019 OPEN AS USUAL
Wednesday 2nd January 2019 OPEN AS USUAL

The Erskine Arms is a traditional Georgian coaching inn nestled within the medieval walls of Conwy a stone’s throw from King Edward I’s imposing medieval fortress, Conwy Castle.

The Erskine’s slightly austere exterior hides a warm and relaxed interior. With chunky old furniture, rugs and open fires, exactly what you’d want from an old Welsh inn. The building in its current form was created during Victorian times by a combination of an old Georgian Inn and a traditional 17th century sail-maker’s cottage, not the most natural of bedfellows but they do combine to create an interesting interior of different levels and rooms and architectural styles.

Out of the windows you get interesting glimpses of the 13th century town walls and castle, the 12th century St. Mary’s church or up the Conwy valley towards the often snow topped Tal y fan. The town is hemmed in by the mountains to one side and the river and estuary to the other, giving Conwy a naturally strategic position, hence its fortification and many battles for its control. Conwy nowadays is quite the ‘hive’ of activity with lots of annual events, the Conwy Feast, the Conwy River Festival, Conwy Pirate Festival the historic Honey and Seed fairs – the dates for which, would you believe, having been set by Royal charter in the 13th century.

The Erskine offers a laid-back and friendly atmosphere to enjoy some fresh local food, great local ales, a glass or two of good quality wine and for those from further afield, quality cosy guest rooms.

Croeso i'r Erskine Arms

Tafarn coets fawr Sioraidd draddodiadol yw'r Erskine Arms, sy'n swatio yn waliau canoloesol Conwy, tafliad carreg o Gastell Conwy - caer ganoloesol fawreddog Brenin Edward I.

Mae tu allan yr Erskine, sydd ychydig yn blaen, yn wahanol iawn i'r tu mewn, sy'n gynnes ac yn hamddenol. Hen ddodrefn trwm, rygiau a thanau agored, mae'n union fel y dylai hen dafarn Gymreig fod. Cafodd yr adeilad ar ei ffurf bresennol ei greu yn ystod Oes Fictoria, gan gyfuniad o hen dafarn Sioraidd a bwthyn traddodiadol o'r 17eg ganrif yn perthyn i wneuthurwr hwyliau. Nid y pâr mwyaf naturiol, efallai, ond maent yn cyfuno i greu tu mewn difyr sy’n cynnwys gwahanol lefelau, ystafelloedd a dulliau pensaernïol.

Drwy'r ffenestri fe gewch chi gipolwg diddorol o waliau a chastell y dref, sy'n dyddio'n ôl i'r 13eg ganrif, eglwys y Santes Fair o'r 12fed ganrif, neu i fyny Dyffryn Conwy tuag at Tal y Fan, a'i gopa'n drwch o eira yn aml iawn. Mae'r dref wedi'i hamgylchynu gan y mynyddoedd ar un ochr, a'r afon a'r aber ar yr ochr arall, gan roi safle naturiol strategol i Gonwy, sy'n esbonio ei hamddiffynfa a'r sawl brwydr am reolaeth arni. Erbyn hyn, mae Conwy'n ferw o weithgareddau gyda nifer o ddigwyddiadau blynyddol, fel Gwledd Conwy, Gŵyl Afon Conwy, Penwythnos Môr-ladron Conwy a'r Ffeiriau Mêl a Hadau hanesyddol - credwch neu beidio, gosodwyd dyddiadau'r rhain yn y Siarter Frenhinol yn y 13eg ganrif.

Yn yr Erskine cewch gyfle i fwynhau bwyd lleol ffres, cwrw lleol blasus, gwydraid neu ddau o win o safon uchel, a hynny mewn naws hamddenol a chyfeillgar. I'r rheini sy'n ymweld o bell, mae ystafelloedd gwely cysurus o ansawdd uchel ar gael i westeion.

The Erskine Arms

Newsletter Sign Up

We'll be in touch from time to time to keep you updated with all of our latest news and goings on by joining our mailing list.