01492 593 535


Georgian Coaching Inn

Georgian Coaching Inn


In the Heart of Conwy

In the Heart of Conwy


Traditional Pub & Dining

Traditional Pub & Dining


Boutique Guest Bedrooms

Boutique Guest Bedrooms


Homemade British Menu

Homemade British Menu

Book a room at The Erskine Arms

Arrival & Departure Date

Number of Guests

Adults

- +

Children

- +

Bedding Type:

 

Please select your arrival date, departure date and the number of guests wanting to stay.

Traffic delays on Conwy bridge 9th May to 23rd June 2022

Just a polite notice to let you know that maintenance work is planned on the Conwy bridge from Monday 9th of May until Thursday 23rd of June, there will be traffic lights in place so travel time to the pub may take a little longer than usual.

***********************

Welcome to the Erskine Arms

The Erskine Arms is a traditional Georgian coaching inn nestled within the medieval walls of Conwy a stone’s throw from King Edward I’s imposing medieval fortress, Conwy Castle.

The Erskine’s slightly austere exterior hides a warm and relaxed interior. With chunky old furniture, rugs and open fires, exactly what you’d want from an old Welsh inn. The building in its current form was created during Victorian times by a combination of an old Georgian Inn and a traditional 17th century sail-maker’s cottage, not the most natural of bedfellows but they do combine to create an interesting interior of different levels and rooms and architectural styles.

Out of the windows you get interesting glimpses of the 13th century town walls and castle, the 12th century St. Mary’s church or up the Conwy valley towards the often snow topped Tal y fan. The town is hemmed in by the mountains to one side and the river and estuary to the other, giving Conwy a naturally strategic position, hence its fortification and many battles for its control. Conwy nowadays is quite the ‘hive’ of activity with lots of annual events, the Conwy Feast, the Conwy River Festival, Conwy Pirate Festival the historic Honey and Seed fairs – the dates for which, would you believe, having been set by Royal charter in the 13th century.

The Erskine offers a laid-back and friendly atmosphere to enjoy some fresh local food, great local ales, a glass or two of good quality wine and for those from further afield, quality cosy guest rooms.

Croeso i'r Erskine Arms

Tafarn coets fawr Sioraidd draddodiadol yw'r Erskine Arms, sy'n swatio yn waliau canoloesol Conwy, tafliad carreg o Gastell Conwy - caer ganoloesol fawreddog Brenin Edward I.

Mae tu allan yr Erskine, sydd ychydig yn blaen, yn wahanol iawn i'r tu mewn, sy'n gynnes ac yn hamddenol. Hen ddodrefn trwm, rygiau a thanau agored, mae'n union fel y dylai hen dafarn Gymreig fod. Cafodd yr adeilad ar ei ffurf bresennol ei greu yn ystod Oes Fictoria, gan gyfuniad o hen dafarn Sioraidd a bwthyn traddodiadol o'r 17eg ganrif yn perthyn i wneuthurwr hwyliau. Nid y pâr mwyaf naturiol, efallai, ond maent yn cyfuno i greu tu mewn difyr sy’n cynnwys gwahanol lefelau, ystafelloedd a dulliau pensaernïol.

Drwy'r ffenestri fe gewch chi gipolwg diddorol o waliau a chastell y dref, sy'n dyddio'n ôl i'r 13eg ganrif, eglwys y Santes Fair o'r 12fed ganrif, neu i fyny Dyffryn Conwy tuag at Tal y Fan, a'i gopa'n drwch o eira yn aml iawn. Mae'r dref wedi'i hamgylchynu gan y mynyddoedd ar un ochr, a'r afon a'r aber ar yr ochr arall, gan roi safle naturiol strategol i Gonwy, sy'n esbonio ei hamddiffynfa a'r sawl brwydr am reolaeth arni. Erbyn hyn, mae Conwy'n ferw o weithgareddau gyda nifer o ddigwyddiadau blynyddol, fel Gwledd Conwy, Gŵyl Afon Conwy, Penwythnos Môr-ladron Conwy a'r Ffeiriau Mêl a Hadau hanesyddol - credwch neu beidio, gosodwyd dyddiadau'r rhain yn y Siarter Frenhinol yn y 13eg ganrif.

Yn yr Erskine cewch gyfle i fwynhau bwyd lleol ffres, cwrw lleol blasus, gwydraid neu ddau o win o safon uchel, a hynny mewn naws hamddenol a chyfeillgar. I'r rheini sy'n ymweld o bell, mae ystafelloedd gwely cysurus o ansawdd uchel ar gael i westeion.

The Erskine Arms

Newsletter Sign Up

We'll be in touch from time to time to keep you updated with all of our latest news and goings on.

The Stange & Co. Group